top of page
windroos-8.jpg
Wie ben ik?

Als klinisch orthopedagoog is het mijn passie om samen met mensen op zoek gaan naar wat hen bezig houdt, wat hen drijft en bezielt. Het blijft me steeds opnieuw verbazen hoe menselijke relaties me intrigeren.

Al mijn hele leven lang word ik vaak gevraagd om raad, advies en coaching. Vaak hoor ik ook dat de rol van coach me op het lijf is geschreven.

 

Ik ben gehuwd, moeder van 4 kinderen, oma van 5 kleinkinderen. Familie is erg belangrijk voor me en zij geven me de nodige warmte en energie.

Beroepservaring

- Hoofdopvoedster in een tehuis voor jongeren met autisme en psychose

- Psycho-pedagogisch consulent in een CLB voor Buitengewoon Onderwijs

- Orthopedagoge in pedagogisch bureau voor kinderen en jongeren met leer –en gedragsproblemen

- Orthopedagoge en stafmedewerker in een dagcentrum en woonvoorziening voor volwassenen met een mentale beperking

- Lector en stagebegeleider in Bachelor Lager Onderwijs en Bachelor na bachelor Buitengewoon Onderwijs aan de UCLL

- Vertrouwenspersoon van de UCLL 

- Studentencoach Bachelor lager onderwijs UCLL

- Geven van vormingen rond coachende vaardigheden

Gevolgde opleidingen

- Master in de pedagogische wetenschappen - afstudeerrichting orthopedagogie (KULeuven)

- Geaggregeerde voor het secundair onderwijs -groep 2: pedagogische wetenschappen (KULeuven)

- Introductie in het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein

- Basisopleiding vertrouwenspersoon (Idewe)

Voor het uitoefenen van het beroep klinisch orthopedagoog heb ik een visumnummer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:295830 , een erkenningsnummer van de Vereniging voor orthopedagogen: VVOnummer 2011077 en een erkenning als klinisch orthopedagoog door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Authenticiteit

respect

vertrouwen

EMPATHIE

"Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn en laat hen zien wie ze kunnen zijn”

Ara Raoul Parseghian

windroos-3.jpg

Neem vrijblijvend contact op

Wildenhoge 11 - 3020 - Herent

Bedankt voor jouw bericht!

Jouw bericht wordt steeds in alle vertrouwen behandeld.

bottom of page